Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2007

ΔΡΑΧΜΑΙ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ

ΔΡΑΧΜΑΙ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ

23 χαρτονομίσματα

Τράπεζα της Ελλάδος Δραχμαί 50

8η Δεκεμβρίου 1978
04Γ 998793
04Η 482429
05Χ 067011
06Θ 709194
06Μ 037149
08 Ω 555637
08 Ο 502976
08Χ 791584
08Ε 344152
08Ε 724796
08Λ 525511
08Π 263545
08Π 731760
08Γ 710262
08Ξ 395872
08Δ 995619
08Ν 393063
08Γ 899328
08Δ 819094
09Χ 312488
09Ο 236600
09Φ 310292
14Ζ 266514

Απεικονίζει τον Ποσειδώνα και την Μπουμπουλίνα

Κατάσταση: αρκετά Mεταχειρισμένα

Δεν υπάρχουν σχόλια: