Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2008

10 αρικο 1959


Παυλος Βασιλέυς των Ελληνων
5 νομίσματα

Δεν υπάρχουν σχόλια: